křižer

start   :    natwar a symboleW křižerskim procesionje su wšelakore symbole a znamjenja k widźeć. Tute maja wosebity woznam.
Znamjenja w kóždym procesionje trochu měnjeja.

Chorhoje su wažny symbol procesiona. Na chorhojach spóznaješ wosadu křižerjow. Woni steja na prědnjej pozicij. Na chorhojach widźimy husto křiž a znamjenjo z rowa stanjeneho zbóžnika. W Kulowskim procesionje dźěla chorhoje w srjedźnim dźělu serbski a němski procesion křižerjow
Potom sćěhuje křiž. Wón dopomina na smjerć Jězusa Chrystusa a wupraja, zo ma kóždy za Jězusom kročić a swój křiž w žiwjenju njesć. Křiž da zdobom křižerjam prawe mjeno. (Njejsu jutrowni jěcharjo ale ,,křižerjo'').
Na třećim městnje w procesionje sćěhuje Boža martra. Je to postawa Jězusa, kiž symbolizuje skřižowaneho zbóžnika, kotryž je za nas smjerć přewinył a z mortwych stanył.
Wěnčki pokazuja na wosebite jubileje křižerja. Zeleny wěnčk dóstanje nowačk, slěborny ma jěcharja kiž 25 króć sobu jěcha. Złoty wěnčk wuznamjeni jěchar, kiž je hižo połsta lět křižer. Wěnčki přepodaja so jubilaram na Božej mši w jutrownej nocy wot knjeza fararja.
Konje su rjenje z gratom pyšene. Na gratach su widźeć symbole, kaž  na přikład małke křiže, mušle, kwětki - kiž nowe žiwjenje symbolizuja - abo sekle. Kwětkace motiwy su hustodosć na wopušacej sekli konja widźeć. Hdyž so w swójbje jěcharja žaruje, přićini so město běłej čorna sekla.
Konje noša pod sedłom wudebjenu šabraku. Na njej su často symbole jehnjeća, kiž na zbóžnika Jězusa Chrystusa dopominaja. Wužiwaja so módre, zelene, čerwjene a čorne šabraki.
Hriwy konjow su tohorunja rjenje wupyšene. Jěcharjo pletu z hriwy na přikład mustry abo zapletu z małymi banćikami serbsku chorhoj.


Kantor Michał Paška předstaji natwar křižerskeho procesiona.


Strona nasta na iniciatiwu Pětra Zyndy z Noweho Łušča. Dźakuju so za pomoc Katolskeho Posoła, CS active 2002, Witaj a SAEK Budyšin. Wobrazy: Bosćij Handrik a Pětr Rab. Dalši dźak słuša wšěm pomocnikam a rozmołwnym partneram.