křižer

start   :    wobchad z gratomMaterial křižerskeho grata.

Hladanje grata

Sedło

Šabraka
Wutrobne dźak Andreasej Kralej (Sedłar z Kamjenej)

Strona nasta na iniciatiwu Pětra Zyndy z Noweho Łušča. Dźakuju so za pomoc Katolskeho Posoła, CS active 2002, Witaj a SAEK Budyšin. Wobrazy: Bosćij Handrik a Pětr Rab. Dalši dźak słuša wšěm pomocnikam a rozmołwnym partneram.