křižer

start   :    witanje


Budź chwaleny Jězus Chrystus!!

Witajće lubi křižerjo a zajimowani, lubowarjo rjaneho, serbskeho, katolskeho nałožka jutrowneho jěchanja.
Na tutej stronje namakaće wjele zajimawych informacijow ke křižerjam a dobre pokiwy, za wšitkich kotřiž chcedźa jutry rady sobu jěchać. Wězo njeje přehlad hišće dospołny, tak zo su dalše pokiwy witane. Tute hodźa so cyle jednorje na našu mejlowu adresu pósłać. Přeju Wam wjele wjesela při wopyće strony.


Rěkam Pětr Zynda. Ideja za wideja a stronu wokoło křižerjow nasta za čas studija w lěće 2009, jako njemóžach sam jutry sobu jěchać. Nochcych tehdy jenož křižerjam přihladować, ale sebi wědu za přichodne lěta nahromadźić a druhim křižerjam dale dać. Sam běch do toho 8 lět sobu jěchał.


Strona nasta na iniciatiwu Pětra Zyndy z Noweho Łušča. Dźakuju so za pomoc Katolskeho Posoła, CS active 2002, Witaj a SAEK Budyšin. Wobrazy: Bosćij Handrik a Pětr Rab. Dalši dźak słuša wšěm pomocnikam a rozmołwnym partneram.